Miksi mies ei halua seksiä?

07.10.2023

Seksuaalisuus on laaja kokonaisuus ja halut muuttuvat eri elämänvaiheissa. Mutta mitkä ovat syyt haluttomuuden taustalla – miksi mies ei halua seksiä ja mitä asialle voi tehdä?

Ihmisillä on erilaisia haluja ja tarpeita. Jotkut ihmiset ovat luonnostaan vähemmän seksuaalisia, jolloin seksiä halutaan harvoin tai ei koskaan.

Miehen seksuaalisesta haluttomuudesta voidaan puhua silloin, jos käyttäytyminen ja mielenkiinto seksiä kohtaan muuttuu radikaalisti ja seksuaalista aktiivisuutta on ollut aikaisemmin.

Seksuaalinen haluttomuus voi johtua monista seikoista, joista useimpiin on löydettävissä ratkaisut. Lue siis ohesta syyt siihen miksi mies ei halua seksiä ja mitä asialle voi tehdä.

Tässä blogikirjoituksessa käsiteltävät aiheet:

 • Miksi mies ei halua seksiä

 • Nuoren miehen haluttomuus

 • Keski-ikäisen miehen haluttomuus

 • Suhteessa ei ole läheisyyttä

 • Miehen haluttomuus ja stressi

 • Mitä tehdä kun mies ei halua seksiä

 • Miehen haluttomuus kokemuksia

Tässä blogikirjoituksessa puhutaan yleisesti miehen seksuaalisesta haluttomuudesta, mutta diagnoosi tulee tehdä lääkärin kanssa. Deittiopas ei ole lääkäri, mutta lukijoiden kommenttien perusteella vinkkejä osaan antaa!

Miksi mies ei halua seksiä?

Syitä siihen miksi mies ei halua seksiä voi olla monia erilaisia. Psyykkisistä syistä stressi, väsymys, masennus, ahdistus, trauma, itsetunto-ongelmat sekä parisuhteen ongelmien aiheuttavat kuormitukset ovat yleisiä.

Myös epäterveelliset elämäntavat, päihteiden tai lääkkeiden käyttö, erektiohäiriöt ja testosteronivaje voivat olla fyysisesti vaikuttavia tekijöitä.

Parisuhteen pituus ja tila vaikuttaa väistämättä seksuaalisiin haluihin. On täysin normaalia, että suhteen alkuvaiheissa seksiä halutaan paljon ja vauhti tasaantuu vuosien myötä. Jos parisuhteeseen ilmaantuu muita ongelmia, myös seksuaaliset halut vähenevät.

Tällöin voidaan huomata, että seksuaaliset halut olivatkin erilaiset kumppanin kanssa kuin suhteen alussa kuviteltiin. Seksuaaliset halut ja tarpeet voivat myös muuttua ajan kuluessa, eivätkä toiveet enää kohtaa kumppanin kanssa.

Syyt, miksi mies ei halua seksiä:

 • Stressi

 • Väsymys

 • Masennus

 • Trauma

 • Itsetunto-ongelmat

 • Parisuhteen ongelmat

 • Erilaiset halut kumppanin kanssa

 • Pitkään parisuhteeseen tylsistyminen

 • Epäterveelliset elämäntavat

 • Testosteronivaje

 • Erektiohäiriöt

 • Päihteiden tai lääkkeiden käyttö

Miehen haluttomuus voi johtua fyysisistä- tai psyykkisistä tekijöistä.

Nuoren miehen haluttomuus

Nuorella miehellä kyseessä on usein psykososiaaliset tekijät haluttomuuden taustalla. Nuoren miehen haluttomuus liittyy usein masennukseen, väsymykseen tai stressiin.

Nuorella miehellä voi usein olla myös kyse itsetuntoon liittyvistä ongelmista ja kokemuksen puutteesta. Aikaisemmat negatiiviset kokemukset voivat aiheuttaa kierteen, jossa seksiä ei uskalleta epäonnistumisen pelossa harrastaa.

Parisuhteessa olevat nuoret miehet voivat kokea haluttomuutta siinä vaiheessa, kun suhde muuttuu arkisemmaksi. Tällöin voi tulla vastaan erilaiset halut kummpanin kanssa tai toiveet monipuolisemmasta seksielämästä.

Joillakin on luonnostaan vähemmän haluja, joten haluttomuus ei aina automaattisesti ole ongelma.

Mitä kirjoittaa Tinder bioon?

Keski-ikäisen miehen haluttomuus 

Keski-ikäisen miehen kohdalla haluttomuus johtuu usein testosteronivajeesta. Tämä liittyy ikään, mutta myös heikko yleiskunto voivat aiheuttaa testosteronivajetta.

Fyysisesti huono kunto – esimerkiksi ylipaino – vaikuttavat testosteronitasoihin ja sitä kautta seksuaalisiin haluihin. Huono yleiskunto voi aiheuttaa myös erektio-ongelmia.

Myös pitkään jatkunut stressi tai väsymys voivat olla keski-ikäisen miehen haluttomuuden taustalla.

Keski-ikäisen miehen haluttomuus on aina sellainen asia, josta kannattaa käydä juttelemassa osaavan lääkärin kanssa.

Keski-iässä mies voi kärsiä testosteronivajeesta, mikä aiheuttaa myös seksuaalista haluttomuutta.

Suhteessa ei ole läheisyyttä

Joskus parisuhteessa ajaudutaan tilaan, jossa läheisyys ja seksi hiipuu tai loppuu kokonaan. Läheisyys on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista parisuhteessa, joten siihen liittyvät ongelmat kannattaa aina ottaa vakavasti.

Usein läheisyys ja seksi kulkevat käsi kädessä. Pitkässä suhteessa seksi voi loppua ensin, minkä jälkeen hiipuu myös muu läheisyys. Se etäännyttää paria toisistaan, jolloin parisuhde voi ajautua kriisiin.

Joskus suhteen sisällä henkilöt kokevat hyvin usein erilaisia seksuaalisia haluja ja tarpeita, mikä ajan saatossa heikentää parin läheisyyttä.

Jos mies ei itse koe omaa haluttomuuttaan ongelmaksi, pariskunnan täytyy löytää yhteinen ja molempia tyydyttävä ratkaisu siihen, kuinka toisen osapuolen tarpeet tulevat huomioiduksi.

Miehen haluttomuus stressi

Stressi on yksi suurimmista yksittäisistä syistä seksuaalisen haluttomuuden taustalla. Suuri stressi on kokonaisvaltainen tila, joka vaikuttaa sekä mieleen että kehoon.

Jos mieli on kovin stressaantunut, seksuaaliset halut voivat hävitä kokonaan. Halujen puutos voi myös aiheuttaa erektiohäiriöitä, mikä taas puolestaan voi syödä itsetuntoa ja aiheuttaa suorituspaineita.

Stressiä voi aiheuttaa myös riippuvuudet, kuten päihteet tai pelaaminen. Kuuluuko pokeri, nettipelit tai casino miehen arkeen?

Stressi voikin siis vaikuttaa monella tapaa negatiivisesti miehen seksuaalisuuteen, jolloin saattaa syntyä suuria ongelmia parisuhteeseen. Näitä kannattaa aina ratkoa ammattilaisen kanssa, mikä tuntuu että stressitilasta ei pääse itse eroon tai se jatkuu pitkään.

Mitä tehdä kun mies ei halua?

Jos mies ei halua seksiä pitkään aikaan ja siitä on haittaa parisuhteelle tai miehelle itselleen, asiaan kannattaa puuttua. Voitte yhdessä pariskuntana etsiä syitä haluttomuuden taustalta, mutta joskus ne eivät ole miehelle itselleenkään selkeitä.

Tärkeintä on muistaa, että asiaa kannattaa aina käsitellä lempeästi ja ymmärtäväisesti. Haluttomuutta kokevaa ei kannata syyllistää tai painostaa, sillä se kasaa usein lisää ongelmia aiheen ympärille.

Usein haluttoman puoliso miettii, miksi mies ei halua minua. Siitä voi syntyä itsesyytösten kierre, joten täytyy muistaa olla myös itselleen armollinen.

Mitä tehdä kun mies ei halua seksiä:

 1. Puhukaa. Puhuminen on tehokkain tapa löytää ratkaisu ongelmaan. Jos keskusteluyhteys takkuaa, toiselle voi vaikka kirjoittaa kirjeen omista tunteistaan ja etsiä ratkaisuja sitä kautta.

 2. Pitäkää huolta omasta hyvinvoinnistanne. Halukkaamman osapuolen kannattaa muistaa, että miehen haluttomuus ei ole sinun syytäsi, joten sen ei pidä vaikuttaa negatiivisesti itsetuntoon. Olkaa lempeitä ja armollisia toisillenne ja ennen kaikkea itsellenne.

 3. Pitäkää läheisyyttä yllä. Kosketelkaa ja suukotelkaa toisianne arjessa, älkääkä unohtako aidosti kohdata toista. Pienikin huomionosoitus voi vaikuttaa suuresti kokemaanne yhteyteen.

 4. Kokeilkaa uusia asioita makuuhuoneen puolella. Vaihtelu pitää mielenkiintoa yllä ja halut voivat kasvaa, kun pääsette toteuttamaan uusia asioita.

 5. Hakeutukaa parisuhdeterapiaan. Osaava parisuhdeterapeutti osaa paikantaa haluttomuuden syyt ja auttaa teitä yhdessä ratkaisemaan ongelman.

 6. Ottakaa ero – joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Joskus väliaikainen ero voi saada kaipaamaan puolisoa, jolloin myös seksuaaliset halut heräävät uudestaan. Jos näin ei kuitenkaan käy, lopullinen ero voi olla ainoa vaihtoehto. 

Miehen haluttomuus kokemuksia

Kokemuksia miehen haluttomuudesta on olemassa todella paljon, sillä se on yleinen ongelma etenkin pitkissä parisuhteissa sekä keski-iän ylittäneillä miehillä.

Haluttomuutta kohtaavat myös nuoret miehet, joten aihe koskettaa jossain elämänvaiheessa melkein jokaista.

Jos mies ei halua seksiä, kokemuksia voi jakaa lähipiirissä. Vertaistukea ja apua on mahdollista saada hankalaan tilanteeseen muilta samanlaisessa tilanteessa olleilta.

Usein paras apu on mahdollista löytää pariterapiasta, jossa osaava ammattilainen voi auttaa pariskuntaa jakamaan omia kokemuksia haluttomuudesta.

Kumppanin haluttomuus aiheuttaa usein toiselle osapuolelle hylkäämisen kokemuksia, joita on hyvä jakaa muiden kanssa.

Tärkeitä linkkejä:

Miehen haluttomuus kokemuksia on netissä todella paljon, joten vertaistukea on saatavilla - lääkärin apua unohtamatta.

Miksi mies ei halua seksiä - FAQ

Miksi mies ei halua seksiä?

Syitä voi olla monia, esimerkiksi stressi, väsymys, masennus, itsetunto-ongelmat, trauma, parisuhteen ongelmat, eriävät seksihalut kumppanin kanssa, päihteiden käyttö, testosteronivaje tai erektiohäiriöt.

Mitä tehdä kun mies ei halua seksiä?

Tärkeintä on puhua kumppanin kanssa. Voitte hakeutua esimerkiksi pariterapiaan. Voitte myös harjoitella läheisyyttä ja kokeilla makuuhuoneessa uusia asioita. Toisinaan väliaikainen ero voi olla ainoa ratkaisu.

Haluton mies keskustelu – kuinka puhua miehen kanssa?

Puhuminen voi olla joskus hankalaa, mutta se kannattaa tehdä aina lempeästi ja toista osapuolta syyllistämättä. Jos keskusteluyhteys takkuaa, miehelle voi kirjoittaa kirjeen. 

Miksi suhteessa ei ole läheisyyttä?

Pitkässä suhteessa on normaalia, että läheisyys ja seksi vähenee. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi kiire ja parisuhteen muuttuminen arkiseksi. Läheisyys vaatii töitä ja siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, joten muistakaa kosketella toisianne arjessa ja löytää läheisyyttä uudelleen.