Seksuaalinen haluttomuus miehillä ja naisilla

25.09.2023

Seksuaalinen haluttomuus miehillä ja naisilla on osa normaalia elämää, mutta mitä tehdä jos haluttomuus jatkuu pitkään ja kuinka haluttomuudesta aiheutuvat ongelmat voi ratkaista?

Ihmisen seksuaalisuus muuttuu jatkuvasti. Seksuaalisiin haluihin vaikuttavat esimerkiksi muutokset elämäntilanteessa – seksuaalisuus ei ole irrallinen osa-alue ihmisen elämässä, vaan kaikki muut elämässä tapahtuvat seikat vaikuttavat väistämättä myös seksuaalisuuteen.

Seksuaalinen haluttomuus muodostuu ongelmaksi silloin, kun se on pitkään jatkuvaa ja aiheuttaa henkilölle itselleen negatiivisia tunteita. Seksuaalinen haluttomuus voi myös vaikuttaa parisuhteeseen heikentävästi, jolloin asiaan kannattaa puuttua.

Seksuaalinen haluttomuus on hyvin harvoin pysyvä olotila, vaan halut on mahdollista herättää henkiin uudelleen. Tämä vaatii kuitenkin haluttomuuden syyn tunnistamista ja tahtoa tehdä töitä sen eteen, että halut löytyvät uudelleen.

Tämä blogikirjoitus käsittelee:

 • Miehen seksuaalinen haluttomuus

 • Naisen seksuaalinen haluttomuus

 • Haluttomuuden hoito

 • Seksuaalinen haluttomuus itsehoito

Huomio! Tässä blogikirjoituksessa puhutaan yleisesti seksuaalisesta haluttomuudesta, mutta diagnoosi ja hoitosuunnitelma tulee aina tehdä lääkärin kanssa. Deittiopas ei ole lääkäri - mutta lukijoiden kommenttien perusteella vinkkejä osaan toki tästäkin aiheesta antaa!

Miehen seksuaalinen haluttomuus 

Tutkimusten mukaan miehet kokevat naisia vähemmän haluttomuutta, sillä vain noin 15 % miehistä kokee itsensä haluttomaksi melko usein – naisilla vastaava luku on 42 %. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta ja seksuaalinen haluttomuus on todellinen ongelma myös miehille.

Seksuaalinen haluttomuus miehellä voi johtua monista seikoista, jotka voivat olla biologisia tai psykososiaalisia. Yhtenä yleisenä syynä miehen seksuaaliseen haluttomuuteen on suorituskeskeinen ja hektinen elämäntilanne, jolloin stressin aiheuttama uupumus vie haluja.

Uupunut, masentunut ja stressaantunut mieli ei jaksa kiinnostua kumppanista seksuaalisesti, kun kaikki energia menee muiden asioiden miettimiseen. Stressi ja masennus laskevat serotoniinitasoja, mikä taas aiheuttaa suoraan haluttomuutta.

Toisinaan seksuaalinen haluttomuus miehellä johtuu aikaisemmista epäonnistumisen kokemuksista seksin saralla, jolloin syntyy suorituspaineita ja itsetunto-ongelmia. Tällaisessa tilanteessa jännitys seksiä kohtaan kasvaa liian suureksi, jolloin halut katoavat.

Myös erilaiset parisuhteen ongelmat voivat aiheuttaa miehelle haluttomuutta. Joskus miehen seksuaalinen haluttomuus voi johtua lääkkeistä tai päihteistä.

Miehen seksuaalinen haluttomuus voi johtua esimerkiksi:

 • Aikaisemmista epäonnistumisen kokemuksista

 • Kohtaamattomista haluista puolison kanssa

 • Stressistä

 • Työelämän paineista

 • Väsymyksestä

 • Masennuksesta

 • Päihteidenkäytöstä

 • Lääkityksestä

Tilastojen valossa vain 15 % miehistä kokee seksuaalista haluttomuutta.

Naisen seksuaalinen haluttomuus

Usein kuvitellaan seksuaalisen haluttomuuden johtuvan vain yksilöstä itsestään, mutta syyt löytyvät usein ympäröivästä kulttuurista ja asenteista. Etenkin naiset voivat kokea herkästi ympäristön aiheuttamia ulkonäköpaineita, mistä syystä halut vähenevät.

Naiset myös usein kokevat haluttomuutta, jos parisuhteessa on ongelmia muilla osa-alueilla. Usein naisen seksuaalinen haluttomuus johtuukin psykologisista seikoista, kuten stressistä, uupumuksesta tai tyytymättömyydestä johonkin elämän osa-alueeseen.

Joskus oma keho ja seksuaalisuus eivät ole tulleet tarpeeksi tutuiksi, mikä aiheuttaa tyytymättömyyttä seksielämään. Moni tyytyykin parisuhteessa seksiin, mikä ei täysin miellytä – siitä tulee tavallista, eikä uusia kiinnostavia asioita jakseta kokeilla. Tämä saa halut loppumaan.

Joillekin naisille hormonaalinen ehkäisy tai sen pois jättäminen voivat aiheuttaa haluttomuutta. Naisen haluttomuus hormonit huomioiden onkin hankalasti ratkaistava asia, sillä hormonitoiminta voi vaatia pitkiäkin aikoja tasaantuakseen normaalille tasolle.

Myös keski ikäisen naisen haluttomuus johtuu useimmiten hormonitoiminnan muutoksista, ja iän onkin todettu olevan suurena syynä naisen haluttomuuteen. Joskus myös lääkitykset aiheuttavat haluttomuutta.

Naisen seksuaalinen haluttomuus voi johtua:

 • Epävarmuudesta ja itsetunto-ongelmista

 • Parisuhteen ongelmista

 • Tyytymättömyydestä seksielämään

 • Uupumuksesta, masennuksesta tai muusta tyytymättömyydestä elämään

 • Hormonitoiminnan muutoksista – esim. hormonaalinen ehkäisy, vaihdevuodet

 • Lääkityksestä

Mitä kirjoittaa Tinder bioon?

Seksuaalisen haluttomuuden hoito

Mitään yksiselitteistä ja helppoa hoitokeinoa haluttomuuteen ei ole, sillä ensin on selvitettävä sen pohjalla piilevät syyt. Oikea hoito määräytyy aina haluttomuuden syyn mukaan.

Tähän voi joskus kaivata ammattilaisen apua, jota voi hakea yksin tai puolison kanssa yhdessä. Pariskunnan on mahdollista käydä pariterapiassa, josta voisi löytyä yhteisiä keinoja haluttomuuden hoitoon.

Miehen haluttomuuden hoito voi joskus olla haastavampaa, sillä miehet eivät yleensä puhu yhtä avoimesti psykososiaalisista seikoista haluttomuuden taustalla. Avoin keskustelu on kuitenkin ainoa mahdollisuus saada pariskunnan halut kohtaamaan uudelleen.

Naisen haluttomuus hoito on joissakin tapauksissa helpompaa, jos kyseessä ovat selkeästi hormonitoimintaan liittyvät seikat. Tällöin on hyvä olla yhteydessä lääkäriin, jonka kanssa on mahdollista löytää yhdessä oikea tapa hoitaa haluttomuutta.

Haluttomuudessa tulee ensin selvittää syyt, jonka jälkeen lääkärin kanssa voidaan laatia hoitosuunnitelma.

Seksuaalinen haluttomuus itsehoito

Seksuaalista haluttomuutta voi myös yrittää hoitaa kotona ennen ammattilaiselle siirtymistä. Tämä vaatii töitä sekä henkilöltä itseltään että puolisolta.

Tärkeintä on olla puolisoa ja itseään kohtaan armollinen – halut eivät syty uudestaan, jos tunnelma on painostava tai syyllistävä. Halut löytyvätkin parhaiten juuri silloin, kun niitä lähdetään etsimään rennosti ilman paineita.

Ota siis ohesta seuraavat vinkit talteen, jotta seksuaaliset halut on mahdollista palauttaa.

1. Puhuminen

Puhumalla avoimesti kumppanin kanssa ongelmasta sekä myös omista toiveista, on mahdollista löytää halut uudelleen. Pitkässä parisuhteessa halut voivat muuttua, jolloin puhumalla voitte löytää uusia asioita itsestänne ja toisistanne.

Haluttomuudesta puhuessa täytyy muistaa olla lempeä toista kohtaan, sillä haluttomuus on sitä kokevalle varmasti vaikea paikka. Lämminhenkinen keskustelu auttaa varmasti pitkälle.

2. Sooloseksi ja itseen tutustuminen

Seksuaalinen haluttomuus voi johtua siitä, että itseä ja omia haluja ei tunneta tarpeeksi hyvin. Jos henkilö ei tiedä itse mistä pitää, kuinka kumppanikaan voisi tietää?

Tästä syystä jokaisen olisi tarpeellista harrastaa sooloseksiä ja tutustua näin oman kehon toimintaan. Tällä tavoin on myös helpompi pyytää kumppania tekemään itseä miellyttäviä asioita, jolloin halut kasvavat kun yhteinen seksielämä on miellyttävämpää.

3. Rennompi suhtautuminen

Joskus seksuaalinen haluttomuus saa alkunsa siitä, että epäonnistuneet kokemukset menneisyydessä ovat luoneet suuria suorituspaineita. Pelko epäonnistumisista ruokkii kehää, jolloin syntyy haluttomuutta edes yrittää seksiä.

Tästä syystä itselleen pitää olla armollinen, eikä ottaa seksiä suorituksena. Seksistä voi nauttia kumppanin kanssa myös rennolla ja hauskalla otteella, rauhassa tutkien ja tutustuen. Seksin ei myöskään tarvitse päättyä yhdyntään, vaan yhteinen hellä hetki on aivan yhtä tärkeää parisuhteen hyvinvoinnin kannalta.

4. Ajan ottaminen

Itsehoitona pariskunta voi alkaa panostaa parisuhteeseen enemmän ja löytää sille aikaa. Kiire on yksi yleinen syy seksuaaliseen haluttomuuteen, joten yhteinen kiireetön aika on tärkeää huomioida – etenkin lapsiperheen arjessa, jolloin oma aika on väistämättä kortilla.

Voitte sopia jännittäviä treffejä, jolloin teillä on aikaa yhteiselle mukavalle tekemiselle ja samalla halujen etsimiselle. Muistakaa rentoutua, jotta treffeistä ei tule suorittamista.

Yhteenveto

Seksuaalinen haluttomuus miehillä ja naisilla on täysin normaalia ja kuuluu erilaisiin elämänvaiheisiin. Jos haluttomuus aiheuttaa kitkaa parisuhteeseen tai ahdistusta sitä kokevalle, on syytä alkaa etsiä haluttomuuden syitä ja hoitokeinoja.

Usein haluttomuuden taustalta löytyy psyykkisiä seikkoja, kuten uupumusta, stressiä tai masennusta. Toisinaan aikaisemmat negatiiviset kokemukset seksin saralla voivat vaikuttaa suorituspaineina.

Myös parisuhteen tila vaikuttaa seksuaalisiin haluihin. Oli syy mikä tahansa, halut on mahdollista löytää vielä uudelleen, eikä juuri koskaan kyseessä ole pysyvä tila.

Ammattitaitoinen lääkäri tai parisuhdeterapeutti voi auttaa, mutta odotellessa voi kokeilla myös itsehoito-ohjeita. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hormonitoiminnasta johtuva haluttomuus voi aina vaatia lääkärin apua.

Tärkeitä linkkejä:

Seksuaalinen haluttomuus on täysin normaalia, mutta pitkäkestoisena kannattaa tukeutua lääkärin apuun.

Seksuaalinen haluttomuus - FAQ

Mistä seksuaalinen haluttomuus johtuu?

Seksuaalinen haluttomuus voi johtua monista eri seikoista, joko psyykkisistä tai biologisista. Yleisimpiä haluttomuuden aiheuttajia ovat stressi, uupumus tai masennus. Ongelmat parisuhteessa voivat aiheuttaa haluttomuutta, kuten myös hormonitoiminnan vaihtelut.

Seksuaalinen haluttomuus itsehoito – miten haluttomuutta hoidetaan?

Haluttomuutta voi hoitaa puhumalla ja rennolla sekä stressittömällä yhdessäololla kumppanin kanssa. Haluttomuus voi johtua kiireestä, jolloin on tärkeää löytää yhteistä aikaa. Myös itseen ja omaan kehoon tutustuminen voi auttaa haluttomuuteen.

Naisen haluttomuus hormonit – vaikuttaako hormonitoiminta haluihin?

Naisen hormonitoiminta vaikuttaa seksuaalisiin haluihin, jolloin esimerkiksi hormonaalinen ehkäisy voi vähentää haluja. Keski ikäisen naisen haluttomuus voi myös usein johtua hormonitoiminnan muutoksista. Tällöin kannattaa olla yhteydessä lääkäriin.